Mga tauhan sa kabanata 24

Nalaman niya na pareho pa rin ang kabilangan ng mga ito kagaya sa nakaraan. Dumating naman si Padre Salvi at walang hudyat na pinunit nito ang aklat. Tinawag ni Donya Maria ang mga ita at sa takot ng mga ito, bumalik na sila sa prasko.

Una sinabi niya na ang susi sa pagsakay sa kabayo ay nasa bakal na nasa bibig nito. Ngunit,wala ring nahuling isda. Mga Gabay na Tanong: Lumayo si Ibarra at nakiumpok sa mga binata at dalagang naglalaro ng Gulong ng Kapalaran.

Nagpasya na sila na umuwi at sa tabing-dagat sila dumaan patungo sa kaharian. Hindi ito sinang-ayunan ni Ibarra sapagkat mayroon na siyang katibayan at pahintulot sa pagpapatayo ng bahay-paaralan.

Nagkatawanan ang dalawa Nagkapalitan sila ng mga pagtanaw sa kinabukasan. Kailangang maibalik ni Don Juan ang labindalawang ita sa prasko nang walang pagkukulang bago sumapit ang umaga.

Siya na raw ang bahala. Sa Kagubatan Buod Kakain sana ng almusal si Pari Salvi matapos niyang makapagdaos ng misa nang may matanggap siyang sulat na inabot ng kaniyang katulong. Nagalit si Ibarra sa pakikialam sa kaniya kung sino ang aanyayahan niya sa kaniyang piknikan.

Noli Me Tangere

Ininainis naman ito ni Albino at isinagot sa kura na mas malaking kasalanan ang kanyang pakikialam sa pag-aari ng iba. Nang nasaharap na niya ang prinsipe, inutusan niya ito na ikontrol ang isang kabayong masama, ang kabayo ng hari. Paglalapit daw siya, dapat tingnan niya muna kung ayaw ng kabayo na masakyan.

Hindi niya na pinatuloy ang karuwahe sa mismong lugar ng piknik. Pumayag kasi ang prinsipe na sundin ang lahat ng utos ng hari kundi, ang buhay niya ang kapalit. Sinabi ni Andeng na nakahanda na ang sabaw para sa isisigang na isda.

Ugaliin rin nating mga tao na maging tapat sa diyos. Kinuha mula sa " https: Lumayo si Ibarra at nakiumpok sa mga binata at dalagang naglalaro ng Gulong ng Kapalaran.

Inutusan naman ng hari na iurong ni Don Juan ang bundok sa harapan ng palasyo upang maamoy niya ang sariwang hangin nito. Patuloy pa rin ang pagbibigay niya ng mga utos sa Prinsipe.

Pagkapananghalian ay nag-usap-usap ang mga nagpiknik. Sa tabi ng karagatan, ipinaliwanang ni Haring Salermo kung gaanong importante ang mga alaga niyang ita na nakalagay sa prasko at pagkatapos, pinakawalan niya ang mga ito sa dagat.

Susunod na utos naman ng hari ay iurong ang bundok sa tapat ng kanyang bintana upang malanghap niya ang sariwang hangin na nanggagaling sa bundok. Itinanong ni Ibarra sa Gulong kung may mga katuparan ang kanyang binabalak. Pumunta si Maria sa dagat at tinawagan ang mga ita at natakot ang mga ito kaya bumalik sila sa prasko.

Dito sila pumunta upang maalala nila ang hapon noong una silang nagkakilala. Napahanga ang hari subalit hindi niya natanggap ang pagkatalo niya kaya nag-isip siya muli ng panibagong pagsubok. Sinabi na ang kawalan ng isda sa lawa. Hinintay ni Don Juan ang utos ng hari at ang natanggap niyang sagot ay ang hiling na maalis ang kastilyong pinagawa sa yaong gabi.

Noli Me Tangere/Kabanata 24 : Sa Kagubatan

El Filibusterismo: Kabanata 24 Mga Tauhan >Katangian at Ugali ng Tauhan >Katangiang dapat taglayin upang maging mabuting ehemplo Isagani.

Gabay na tanong. Ano ang makikita natin sa pagtrato sa mga taong itim, noong sinulat ang Ibong Adarna base sa kabanata?

Saan nang galing ang mga malalakas na katangian ng mga babaeng Pilipino? El Filibusterismo/Kabanata Mga Pangarap. Mula sa Wikibooks mga hinanakit sa dalaga). Nalubos na sana ang kanyang tuwa nang itanong sa kanya ni Donya Victorina kung bakit ang binata ang pinaghahanap na asawang Kastila.

Ipinagkaila ng binata na alam niya. Kabanata Tagisan ng Talino Inutusan ng hari si Don Juan na ibalik ang labindalawang ita na pinakawalan niya sa dagat sa prasko bago mag-umaga. Pumunta si Maria sa dagat at tinawagan ang mga ita at natakot ang mga ito kaya bumalik sila sa prasko.

Inutusan naman ng hari na iurong ni Don Juan ang. Kabanata 24 – Tagisan ng Talino Ipinatawag si Don Juan sa palasyo ngunit ayaw nitong pumunta dahil ayon kay Maria, kapag humarap siya sa kari sa loob ng palasyo, sasailalim siya sa mahika ng hari. Pumayag si Don Juan sa kahit anumang kahilingan ni Haring Salermo.

Unang utos ng hari ay pakakawalan ang labindalawang ita. Kabanata 24 Nagbigay si Haring Salermo ng mga pagsubok kay Don Juan upang Makita kung siya ay nararapat para kay Donya Maria Binigay siya ng anim na pagsubok na ito, at ang bawat isa ay nagawa ni Don Juan.

Mga tauhan sa kabanata 24
Rated 5/5 based on 88 review
El Filibusterismo: Kabanata 24 by Yna Villalon on Prezi