Akdang ekspositori

Narativ- Naglalahad ng magkakasunod-sunod na pangyayari, o simpleng nagsasalayasay Halimbawa: Mabuti na lamang at nakapangunyapit siya sa isang yagit.

Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat. Piliin sa clue card ang idurugtong na kaisipan.

Maaari mo itong ipadala sa blogger sa pamamagitan ng e-mail o kontakin lang ang blogger.

FILIPINO - ed112-BEEDENG - home

Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin a. Deskriptiv- Nagbibigay ng impormasyon at nagtataglay ng katangian na naglalarawan sa paksa.

Ano ang dulang trahedya?

Pagtataya sa isinagawang panayam Interview with the Experts batay sa sumusunod na kraytirya: Ang bahay ang magiging tahana na kung saan ang mag-asawa ay bubuo ng pamilya at magkakaroon ng mga anak at apo.

Match making to encourage marriage 7. Kaya ang bahay ay di lamang patungkol sa gusali ito din ay isang dahilan upang magkaroon ng maayos na buhay at pamilya. Sa Kolum D, magmungkahi ng mga dapat gawin kung paano mababago ang mga naitalang di- magagandang pag-uugali.

Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. He was launched …from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, made almost-but- not-quite one complete orbit of the Earth, landed 1 hour 48 minutes after launch, and never went to space again.

Mahahalagang Elemento ng Pabula: Fishes are more active during the new moon because of the salt content of water is just right. Sa iyong palagay, sa kaniyang kapanahunan, sino ang inihahalintulad ni Rizal kay Pagong.

Ang mag-aaral ay nakasusulat ng talatang naglalarawan ng kasalukuyang kalagayan ng tagpuang ginamit sa pabula Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa: Gaya na lamang ng pagkakaroon ng okasyon sa tuwing may gaganaping okasyon halimabawa nalang ay kaarawan, sa tuwing may gaganaping kaarawan lahat ng kapamilya ay naroon nagiging buo ito na minsan din ay dinadaluhan pa ng mga kalapitang loob na mga tao gaya ng kaibigan, kaklase, katrabaho at iba pa.

Ano ang nizoral cream. Ang ganitong uri ng teksto ay tumutugon sa tanong na bakit. Itinuturing din itong isang intelektwal na pagsulat dahil layunin nitong pataasin ang antas at kalidad ng kaalaman ng mga estudyante sa paaralan.

Geography is the study of the earth and its features and of thedistribution of life on the earth. Yuri Alekseyevich Gagarin was a Soviet pilot and cosmonaut.

Operating system is very important mostly in. 2. Bumasa ng isang halimbawa ng akdang humanida des at ibigay ang buod ng mga akdang binasa. Order d. PROSEJURAL-ang paglilista ay ayon sa pagkak asunod-sunod o hakbang ng isang bagay na gagawin o susundin. Masdan Mo Ang Kapalig iran (ASIN) I Wala ka bang napapansin sa iyong kapaligiran.

ngunit ano ba ang Tekstong Ekspositori? Why Prezi.

XVIDEOS.COM

The science Conversational presenting. Product Business. - -Malinaw ang pagkakahanay ng mga ideya Malinaw ang pagkakahanay ng mga ideya - -Analitiko ang pagsusuri ng mga kaisipan at datos Analitiko ang pagsusuri ng mga kaisipan at datos Ang mga Hulwarang Organisasyon Ang mga Hulwarang Organisasyon ng tekstong Ekspositori ng tekstong Ekspositori A.

Depenisyon- ito ay may layuning. Tekstong Persweysiv o Nanghihikayat 1. Textong Nanghihikayat o Persweysiv -Layunin ng textong persweysiv na maglahad ng isang opinyong kailangang mapanindigan at maipagtanggol sa tulong ng mga patnubay at totoong datos upang makumbinsi ang mga mambabasa na pumanig sa manunulat.

Kredibilidad ng may akda Gaano kakilala ang pinagmulan ng. Oct 30,  · Please translate to Tagalog? sa ensiklopedya at sa iba pang uri ng mga akdang naghahayag.

Isa sa pinakapamilyar na porma ng mga tekstong ekspositori ay ang limang-talatang sanaysay na mayroong pambungad o introduksyon, malinaw na "thesis statement", tatlong pangunahing talata at konklusyon.

Status: Resolved.

Akdang ekspositori
Rated 3/5 based on 10 review
Mga Tekstong Ekspositori: by Grace Eugenio on Prezi